Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů.

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.

Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:

Jak nakupovat a prodávat

 
 

Váš osob­ní pro­fil na por­tá­lu Horse Forum umož­ňu­je jednoduchou a komfortní správu objednávek ve všech fá­zích.

V základním přehledu ve Vašem pro­fi­lu zís­ká­te rych­lou in­for­ma­ci o závazných i ne­zá­vazných ob­jed­náv­kách, a to jak o těch, kde vy­stu­pu­je­te jako ku­pu­jí­cí, tak o těch, ve kte­rých jste pro­dá­va­jí­cím.

Archiv - v sek­cích „Ob­jed­nal(a) jsem...“ a „Ob­jed­na­li u mě...“ na­lez­ne­te od­ka­zy do tzv. archivu objednávek. Zde na­jde­te pře­hled všech ob­jed­ná­vek, kte­ré byly ukončeny (buď jako úspěš­ně do­kon­če­né nebo stor­no­va­né). Mů­že­te tak např. zjis­tit, zda­li jste už s ji­ným uži­va­te­lem por­tá­lu již ob­cho­do­vali a jaký byl vý­sle­dek této spo­lu­prá­ce.

 JAK PUBLIKOVAT ČLÁNKY - "BLOG"

 
 
 

PR články- komerční články

jsou zařazeny v oddíle "BLOG" v příslušné rubrice.

Články publikujete zdarma v rámci paušálu - členství PROFI.

Nemáte-li zakoupené členství PROFI, lze objednat publikování článku za 1000,- Kč. Článek je publikován na portále navždy, příp. do odvolání.

Článek odešlete na e-mail info@horse-forum.cz.

 

Soukromé články, blogy

hledáme blogery, přihlaste se, více zde

 

Kontakty

 
 
 

Mgr. Pavla Oharková - admin@horse-forum.cz, 00420 602 494 194

 

dotazy k portálu: info@horse-forum.cz

dotazy k proviznímu systému Moneyclock: spoluprace@horse-forum.cz

dotazy k objednávkám článků a paušálů: objednavka@@horse-forum.cz