Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 ZÁVAZNÁ vs NEZÁVAZNÁ OBEDNÁVKA

Jaký je rozdíl mezi nezávaznou a závaznou objednávkou?

Ne­zá­vazná ob­jed­náv­ka je sku­teč­ně zcela nezávazná.
Jde v pod­sta­tě jen o zá­znam konverzace mezi prodávajícím a kupujícím k da­né­mu in­ze­rá­tu. Ne­zá­vazná ob­jed­náv­ka přechází v zá­vaz­nou až v oka­mži­ku, kdy obě stra­ny, tj. jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, potvrdí ne­zá­vaz­nou ob­jed­náv­ku. Nezávaznou ob­jed­náv­ku lze kdy­ko­liv stornovat. Toto může pro­vést jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Oba jsou ná­sled­ně in­for­mo­vá­ní o stor­nu e-mai­lem.

Zá­vazná ob­jed­náv­ka je skutečně závazná, stej­ně jako když si např. ob­jed­ná­te zbo­ží od fir­my. Uza­vře­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky se jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí, zavazují k jejímu plnění a uhrazení. Závaznou objednávku nelze stornovat z pro­stře­dí por­tá­lu. O stor­no zá­vaz­né ob­jed­náv­ky je nut­né požádat správce portálu. Ten pro­vě­ří opráv­ně­nost stor­na a pří­pad­ně toto stor­no pro­ve­de.